Зміна цільового призначення нерухомості

Послуга по зміні цільового призначення нерухомості. Переведення придатних для проживання жилих приміщень у нежилі допускається, як виняток, у разі якщо вони розташовані на першому, другому і цокольному поверхах ...


Відповідно до, «Порядку переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові в місті Києві» від 6 серпня 2013 N 1355, переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках державної, комунальної та приватної форм власності (далі - придатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення) в нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у нежилі здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Переведення придатних для проживання жилих приміщень у нежилі допускається, як виняток, у разі якщо вони розташовані на першому, другому і цокольному поверхах і тих, які мають окремий вхід або мають можливість влаштування окремого входу.

При цьому переведення житлових приміщень у нежитлові, розташовані на другому поверсі, допускається в разі якщо приміщення, розташовані під ними на першому, цокольному поверсі, є нежитловими.

Для вирішення питання переведення житлового будинку, житлового приміщення в нежитловий, нежитлове відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР власник житлового будинку, житлового приміщення або уповноважена ним особа (далі - заявник) звертається шляхом подачі заяви про переведення житлового будинку, житлового приміщення в нежитловий , нежитлове в центр надання адміністративних послуг відповідної районної у місті Києві державної адміністрації.

У заяві про переказ обов'язково вказується з якою метою житловий будинок, жиле приміщення має бути переведено в нежитлове і для чого в подальшому планується його використовувати.

До заяви про переведення житлового будинку, житлового приміщення в нежитлове заявником додаються такі документи:

    нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує право власності на житловий будинок, житлове приміщення;

    копія технічного паспорта житлового будинку, житлового приміщення, виданого уповноваженим суб'єктом;

    довідка балансоутримувача будинку про те, що в житловому будинку, житловому приміщенні ніхто не зареєстрований;

    копія паспорта - для фізичних осіб;

    оригінал або завірена в установленому порядку копія довідки про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі звільнення від сплати пайової участі - відповідне рішення);

    документ, що підтверджує можливість влаштування окремого входу в житлового будинку, житлового приміщення (передпроектна розробка пристрою окремого входу і т.д.), який надається в разі відсутності такого входу на момент подання заяви;

    згода власників (співвласників) суміжних житлових приміщень;

    видана в установленому порядку довіреність та / або інший документ, що підтверджує повноваження особи (у разі подання документів уповноваженою особою).

У разі відповідності заяви та поданих документів вимогам, Центр надання адміністративних послуг районної в місті Києві державної адміністрації направляє їх до відповідної районної в місті Києві державної адміністрації в терміни.

Після розгляду документів, районної у місті Києві державною адміністрацією здійснюється підготовка проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про переведення придатного для проживання житлового будинку, житлового приміщення в нежитловий, нежитлове, з обов'язковим зазначенням подальшого функціонального призначення будівлі, приміщення.

Районна у місті Києві державна адміністрація при опрацюванні питання переказу має право самостійно запросити:

- Письмова згода у власника земельної ділянки або землекористувача, якщо земельна ділянка, на якій розташований відповідний будинок, відведена в установленому порядку;

- Узгодження до відповідного органу охорони культурної спадщини, якщо житлове приміщення знаходиться в будинку, який є об'єктом культурної спадщини або якщо будинок, який переводиться в нежитловий, є об'єктом культурної спадщини.

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про переведення за поданням районної у місті Києві державної адміністрації направляється для узгодження в установленому Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) порядку, у тому числі в Департамент житлово - комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Граничний термін розгляду поданих документів та прийняття рішення про переведення або про відмову в перекладі придатного для проживання житлового будинку, житлового приміщення в нежитловий, нежитлове не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання заявником заяви та документів.